İSTANBUL - BURSA - İZMİR OTOYOLU (O5)

Haber Detayı

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Genel Kurul tutanağı 14.04.2016 tarih ve 9054 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimiz’in 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda:

1. Şirket sermayesi 2.200.000.000 TL (ikimilyarikiyüzmilyon Türk Lirası)’ndan 800.000.000 TL (sekizyüzmilyon Türk Lirası) artırılarak 3.000.000.000 TL (üçmilyar Türk Lirası)’na çıkartılmıştır.

2. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Bülent ERDOĞAN’ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mehmet Ali ÇEBİ şeçilmiştir.

error: