İSTANBUL - BURSA - İZMİR OTOYOLU (O5)

Haber Detayı

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 20.03.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Genel Kurul tutanağı 09.04.2015 tarih ve 8797 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimiz’in 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda:

1. Şirket sermayesi 1.500.000.000 TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)’ndan 700.000.000 TL (yediyüzmilyon Türk Lirası) artırılarak 2.200.000.000 TL (ikimilyarikiyüzmilyon Türk Lirası)’na çıkartılmıştır.

2. Şirket’in mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllığına yeniden bu görevlerine seçilmişlerdir

error: