İSTANBUL - BURSA - İZMİR OTOYOLU (O5)

Haber Detayı

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 15.04.2014 tarih ve 8550 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimiz’in 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda:

1. Şirket sermayesi 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası)’ndan 500.000.000 TL (beşyüzmilyonTürkLirası) artırılarak 1.500.000.000 TL (birmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) ’na çıkartılmıştır.

2. Yönetim Kurulu üyelerinden Giancarlo Roth’un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Tommaso SABATO şeçilmiştir.

3. 2014 mali yılında görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (“Deloitte”) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

error: