İSTANBUL - BURSA - İZMİR OTOYOLU (O5)

Haber Detayı

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Genel Kurul tutanağı 13.04.2018 tarih ve 9558 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimiz’in 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda:
  1. Şirket sermayesi 3.760.000.000 TL (üçmilyar yediyüzaltmışmilyon Türk Lirası)’den 420.000.000 TL (dörtyüzyirmimilyon Türk Lirası) artırılarak 4.180.000.000 TL (dörtmilyar yüzseksenmilyon Türk Lirası)’ye çıkartılmıştır.
  2. Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına Mehmet Oğuz ÇARMIKLI; Alessandro DELLINO; Özaltın İnşaat Tic.ve San. A.Ş. adına Hayrettin ÖZALTIN; Makyol İnşaat San. Turz. ve Tic. A.Ş. adına Adnan ÇEBİ; Göçay İnşaat Taah. ve Tic.A.Ş. adına Mehmet Erdal EREN ve; Nurettin AKDENİZ 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  3. 2018 mali yılında 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (“Deloitte”) bağımsız denetçi olarak belirlenmiştir.
error: