İSTANBUL - BURSA - İZMİR OTOYOLU (O5)

Kalite Yayınları

Dosya No Dosya Adı File Name
1 Granit Agregasının Taş Mastik Asfalt Tabakasında Kullanımı / Karapürçek Taş Ocağı-1 ve Karapürçek Taş Ocağı-2 Değerlendirme Raporu Rev.0-05.09.2016 (Ekli)

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
Use of Granite Aggregate in Stone Mastic Asphalt Course / Karapürçek-1 Quarry and Karapürçek-2 Quarry Evaluation Report Rev.0- 05.09.2016 (with Annexes) (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
2 NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Beton Ağırlıklı Olgunluk Yaşı Sunumu

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
NÖMAYG Motorway Construction / Concrete Weighted Maturity Presentation (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
3 NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Gişe Alanlar Mikro Propilen Fiberli Beton Sunumu 08.08.2015

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
NÖMAYG Motorway Construction / Motorway Toll Collection Areas Micro Propylene Fiber Concrete Presentation 08.08.2015 (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
4-a Otoyol A.Ş-NÖMAYG Otoyol İnşaatı Projesi Laboratuvar El Kitabı Cilt 1/3

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
Otoyol A.Ş-NÖMAYG Motorway Construction Project Laboratory Handbook Volume 1/3 (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
4-b Otoyol A.Ş-NÖMAYG Otoyol İnşaatı Projesi Laboratuvar El Kitabı Cilt 2/3

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
Otoyol A.Ş-NÖMAYG Motorway Construction Project Laboratory Handbook Volume 2/3 (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
4-c Otoyol A.Ş-NÖMAYG Otoyol İnşaatı Projesi Laboratuvar El Kitabı Cilt 3/3

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
Otoyol A.Ş-NÖMAYG Motorway Construction Project Laboratory Handbook Volume 3/3 (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
5-a NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Zeminde Taşıma Gücü ve Dolguda Sıkışma Ölçümü için Kullanılabilecek Dinamik Plaka Yükleme Cihazı (LWD) Raporu ve Ekleri 29.05.2015 Cilt 1-2 / 3

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
NÖMAYG Motorway Construction / Potential Use of Lightweight Deflectometer (LWD) Method for Determination of Soil Bearing Capacity and Soil Compaction Presentation 29.05.2015 Volume 1-2 /3 (Turkish)
)
Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
5-b NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Zeminde Taşıma Gücü ve Dolguda Sıkışma Ölçümü için Kullanılabilecek Dinamik Plaka Yükleme Cihazı (LWD) Raporu ve Ekleri 29.05.2015 Cilt 3 / 3

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
NÖMAYG Motorway Construction / Potential Use of Lightweight Deflectometer (LWD) Method for Determination of Soil Bearing Capacity and Soil Compaction – Evaluation Measurement and Annexes 29.05.2015 Volume 3 / 3 (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
6-a TS EN 1536 Delme Kazıklar – Türkçe Çevirisi

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
TS EN 1536 Bored Piles – Translation to Turkish Language

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
6-b TS EN 1997 Jeoteknik Tasarım – Türkçe Çevirisi

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
TS EN 1997 Geotechnical Design – Translation to Turkish Language

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
6-c TS EN 1997 Jeoteknik Tasarım – Ekler – Türkçe Çevirisi

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
TS EN 1997 Geotechnical Design – Annexes – Translation to Turkish Language

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
6-d TS EN 1997 A1 Jeoteknik Tasarım – Ulusal Ekler – Türkçe Çevirisi

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
TS EN 1997 Geotechnical Design – National Annexes – Translation to Turkish Language

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
7 İzmit Körfezi / Osmangazi Asma Köprüsü IHI Kalite Yönetim Sistemi

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
İzmit Bay / Osmangazi Suspended Bridge Construction IHI Quality Management System (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
8 Kauçuk Modifiye Asfalt Hakkında Araştırma / Otoyol İnşaatı Araştırması – Ekli

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
Research on Rubber Modified Asphalt / Highway Construction – with Annexes (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
9-a Beton Tabliyelerin Su İzolasyon Metodları / BBA(İngiltere Antlaşma Kurulu) HAPAS(Otoyol Sorumluları için Ürün Onaylama Sistemi) 01.06.2016-Türkçe Çevirisi

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
Waterproofing Methods in Concrete Decks / BBA(British Board of Agreement) HAPAS(Highway Authorities Product Approval Scheme) – Translation to Turkish Language

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
9-b Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi Çelik ve Beton Tabliyelerin Su İzolasyonu Sunum 03.08.2016

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
Gebze-Orhangazi-İzmir Motorway Project Steel and Concrete Bridge Deck Waterproofing Membranies Presentation (Turkish) 03.08.2016

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
10 Asfalt Tabakası Agregaları / Agrega Cilalanma Değeri (PSV) Çalışması

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
Aggregate in Asphalt Course / Polished Stone Value (PSV) Research (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
11 Zeminde Nükleer Olmayan (Elektromanyetik) Yöntem ile Saha Sıkışması – Rutubet İçeriğinin Tayin Metodu (ASTM D 7830) – Türkçe Çevirisi

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
Determination of Field Soil Compaction – Moisture Content with Non-Nuclear(Elektromagnetic) Methods(ASTM D 7830) – Translation to Turkish Language

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
12-a Deniz Yapılarının Betonlarının Korozyona Karşı Korunması / Klor Migrasyon Katsayısının Tayini için Test Prosedürü (Nord Test 492 – Finlandiya) 24.06.2014 – Türkçe Çevirisi

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
Protection of Concrete from Corrosion in Marine Structures / Determination of Chloride Migration Coefficient Test Procedure (Nord Test – Finland) 24.06.2014 – Translation to Turkish Language

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
12-b Deniz Yapıları Betonlarında Hızlandırılmış Klor Migrasyon Test NT(Nord Test) Build 492 (Finlandiya) Standardı -Türkçe Çevirisi

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
Marine Structures Concreting – Rapid Chloride Migration Test NT(Nord Test) Buil 492 (Finland) Standard – Translation to Turkish Language

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
13 NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Toprak İşleri Dolguda Hidrostatik Oturum Ölçme Cihazının Çalışma Prensipleri – Türkçe Çevirisi

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
NÖMAYG Motorway Construction / Working Principles of Earth Fill Hydrostatic Settlement Monitoring Instrument – Translation to Turkish Language

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
14 NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Soğuk Havada Beton Döküm Talimatları

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
NÖMAYG Motorway Construction / Cold Weather Concreting Instructions (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
15 NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Taş Mastik Asfalt Sunumu

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
NÖMAYG Motorway Construction / Stone Mastic Asphalt Presentation (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
16 [USA] ASPHALT INSTITUTE MS 2 [MANUAL SERIES 2] – ASPHALT MIX DESIGN METHODS 7TH EDITION (2014) / [ABD] ASFALT ENSTİTÜSÜ MS 2 [EL KİTABI SERİLERİ 2] – ASFALT KARIŞIM DİZAYNI METODLARI 7. BASIM (2014) İLE T.C. KGM KARAYOLLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2006 VE KARAYOLLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 KARŞILAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
[USA] ASPHALT INSTITUTE MS 2 [MANUAL SERIES 2] – ASPHALT MIX DESIGN METHODS (7TH EDITION, 2014) AND KGM TECHNICAL SPECIFICATION 2006 AND 2013 COMPARISON AND EVALUATION

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
16 EK-1 [ABD] ASFALT ENSTİTÜSÜ MS 2 [EL KİTABI SERİLERİ 2] – ASFALT KARIŞIM DİZAYNI METODLARI 7. BASIM (2014) TÜRKÇE ÇEVİRİSİ (KISIM 3-5-6-7-12-13) – Türkçe Çevirisi

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
[USA] ASPHALT INSTITUTE MS 2 [MANUAL SERIES 2]– ASPHALT MIX DESIGN METHODS 7TH EDITION (2014) – Translation to Turkish Language

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
16 EK-2 [ABD] ASFALT ENSTİTÜSÜ MS 2 [EL KİTABI SERİLERİ 2] – ASFALT KARIŞIM DİZAYNI METODLARI (7. BASIM, 2014) (İngilizce)

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
[USA] ASPHALT INSTITUTE MS 2 [MANUAL SERIES 2]– ASPHALT MIX DESIGN METHODS 7TH EDITION (2014) (English)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
16 EK-3 KTŞ 2006 Bitümlü Sıcak Karışım Kısımları

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
KTŞ 2006 Hot Mix Asphalt Sections (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
16 EK-4 KTŞ 2013 Bitümlü Sıcak Karışım Kısımları

Dokümanın konuları, kapak sayfasından sonraki ön sayfada yer alan kısmında İngilizce ve Türkçe dillerinde açıklanmıştır
KTŞ 2013 Hot Mix Asphalt Sections (Turkish)

Subjects in this document, are explained in section on the front page after the cover in English and Turkish languages
error: