İSTANBUL - BURSA - İZMİR OTOYOLU (O5)

Kalite Yayınları

Dosya No Dosya Adı File Name
1 Granit Agregasının Taş Mastik Asfalt Tabakasında Kullanımı / Karapürçek Taş Ocağı-1 ve Karapürçek Taş Ocağı-2 Değerlendirme Raporu Rev.0-05.09.2016 (Ekli)
Use of Granite Aggregate in Stone Mastic Asphalt Course / Karapürçek-1 Quarry and Karapürçek-2 Quarry Evaluation Report Rev.0- 05.09.2016 (with Annexes) (Turkish)
2 NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Beton Ağırlıklı Olgunluk Yaşı Sunumu
NÖMAYG Motorway Construction / Concrete Weighted Maturity Presentation (Turkish)
3 NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Gişe Alanlar Mikro Propilen Fiberli Beton Sunumu 08.08.2015 NÖMAYG Motorway Construction / Motorway Toll Collection Areas Micro Propylene Fiber Concrete Presentation 08.08.2015 (Turkish)
4-a Otoyol A.Ş. – NÖMAYG Merkez Laboratuvarı Deney Talimatları El Kitabı Cilt 1/3
Otoyol A.Ş.- NÖMAYG Main Motorway Construction Laboratory Tests Handbook Volume 1/3 (Turkish)
4-b Otoyol A.Ş. – NÖMAYG Merkez Laboratuvarı Deney Talimatları El Kitabı Cilt 2/3 Otoyol A.Ş. – NÖMAYG Main Motorway Construction Laboratory Tests Handbook Volume 2/3 (Turkish)
4-c Otoyol A.Ş. – NÖMAYG Merkez Laboratuvarı Deney Talimatları El Kitabı Cilt 3/3 Otoyol A.Ş. – NÖMAYG Main Motorway Construction Laboratory Tests Handbook Volume 3/3 (Turkish)
5-a NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Zeminde Taşıma Gücü ve Dolguda Sıkışma Ölçümü için Kullanılabilecek Dinamik Plaka Yükleme Cihazı (LWD) Raporu ve Ekleri 29.05.2015 Cilt 1-2 / 3
NÖMAYG Motorway Construction / Potential Use of Lightweight Deflectometer (LWD) Method for Determination of Soil Bearing Capacity and Soil Compaction Presentation 29.05.2015 Volume 1-2 /3 (Turkish)
5-b NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Zeminde Taşıma Gücü ve Dolguda Sıkışma Ölçümü için Kullanılabilecek Dinamik Plaka Yükleme Cihazı (LWD) Raporu ve Ekleri 29.05.2015 Cilt 3 / 3
NÖMAYG Motorway Construction / Potential Use of Lightweight Deflectometer (LWD) Method for Determination of Soil Bearing Capacity and Soil Compaction – Evaluation Measurement and Annexes 29.05.2015 Volume 3 / 3 (Turkish)
6-a TS EN 1536 Delme Kazıklar – Türkçe Çevirisi
TS EN 1536 Bored Piles – Translation to Turkish Language
6-b TS EN 1997 Jeoteknik Tasarım – Türkçe Çevirisi
TS EN 1997 Geotechnical Design – Translation to Turkish Language
6-c TS EN 1997 Jeoteknik Tasarım – Ekler – Türkçe Çevirisi
TS EN 1997 Geotechnical Design – Annexes – Translation to Turkish Language
6-d TS EN 1997 A1 Jeoteknik Tasarım – Ulusal Ekler – Türkçe Çevirisi
TS EN 1997 Geotechnical Design – National Annexes – Translation to Turkish Language
7 İzmit Körfezi / Osmangazi Asma Köprüsü IHI Kalite Yönetim Sistemi
İzmit Bay / Osmangazi Suspended Bridge Construction IHI Quality Management System (Turkish)
8 Kauçuk Modifiye Asfalt Hakkında Araştırma / Otoyol İnşaatı Araştırması – Ekli
Research on Rubber Modified Asphalt / Highway Construction – with Annexes (Turkish)
9-a Beton Tabliyelerin Su İzolasyon Metodları / BBA(İngiltere Antlaşma Kurulu) HAPAS(Otoyol Sorumluları için Ürün Onaylama Sistemi) 01.06.2016-Türkçe Çevirisi
Waterproofing Methods in Concrete Decks / BBA(British Board of Agreement) HAPAS(Highway Authorities Product Approval Scheme) – Translation to Turkish Language
9-b Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi Çelik ve Beton Tabliyelerin Su İzolasyonu Sunum 03.08.2016
Gebze-Orhangazi-İzmir Motorway Project Steel and Concrete Bridge Deck Waterproofing Membranies Presentation (Turkish) 03.08.2016
10 Asfalt Tabakası Agregaları / Agrega Cilalanma Değeri (PSV) Çalışması
Aggregate in Asphalt Course / Polished Stone Value (PSV) Research (Turkish)
11 Zeminde Nükleer Olmayan (Elektromanyetik) Yöntem ile Saha Sıkışması – Rutubet İçeriğinin Tayin Metodu (ASTM D 7830) – Türkçe Çevirisi
Determination of Field Soil Compaction – Moisture Content with Non-Nuclear(Elektromagnetic) Methods(ASTM D 7830) – Translation to Turkish Language
12-a Deniz Yapılarının Betonlarının Korozyona Karşı Korunması / Klor Migrasyon Katsayısının Tayini için Test Prosedürü (Nord Test 492 – Finlandiya) 24.06.2014 – Türkçe Çevirisi
Protection of Concrete from Corrosion in Marine Structures / Determination of Chloride Migration Coefficient Test Procedure (Nord Test – Finland) 24.06.2014 – Translation to Turkish Language
12-b Deniz Yapıları Betonlarında Hızlandırılmış Klor Migrasyon Test NT(Nord Test) Build 492 (Finlandiya) Standardı -Türkçe Çevirisi
Marine Structures Concreting – Rapid Chloride Migration Test NT(Nord Test) Buil 492 (Finland) Standard – Translation to Turkish Language
13 NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Toprak İşleri Dolguda Hidrostatik Oturum Ölçme Cihazının Çalışma Prensipleri – Türkçe Çevirisi
NÖMAYG Motorway Construction / Working Principles of Earth Fill Hydrostatic Settlement Monitoring Instrument – Translation to Turkish Language
14 NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Soğuk Havada Beton Döküm Talimatları
NÖMAYG Motorway Construction / Cold Weather Concreting Instructions (Turkish)
15 NÖMAYG Otoyol İnşaatı / Taş Mastik Asfalt Sunumu
NÖMAYG Motorway Construction / Stone Mastic Asphalt Presentation (Turkish)
error: